CYTIAU'R BUGAIL

Mae'r cytiau wedi ei chynllunio a'i hadeiladu fel ei bod yn fwy na Cytiau Bugail cyffredin, gyda digonedd o le tu mewn. Mae nhw'n cysgu pedwar person yn gyfforddus (5 os oes yna un bach am rannu gwely). Yn gyfuniad o ystafell wely a lolfa, cewch edrych ar y golygfeydd godidog o gyfforddusrwydd eich caban a chynhesu'ch traed o flaen y stôf goed!

Mae safon uchel y cyfleusterau ar y maes campio wedi ein galluogi i ddylunio'r Cytiau ar gyfer cael digonedd o le ynddi gyda gwely dwbl un ochr a soffa gornel sy'n troi'n wely dwbl yr ochr arall. Cynhwysir y dillad gwlâu i gyd. Mae stôf goed yn y canol yn eich cadw'n gynnes yn y Gaeaf er ei bod wedi ei hinsiwleiddio'n llawn. Mae nhw'n dodrefnu'n fodern, golau a chyfoes. Gadawai'r drysau dwbl gwydr ddigonedd o olau naturiol i mewn ac fe'i goleuir gyda goleuadau bach solar a chanhwyllau lantern. Yn ogystal mae dwy gadair glan môr a set bistro tu allan ar gyfer y tywydd braf i socian y golygfeydd wrth fwyta eich brecwast! Mwynhewch!

 

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online