Group Yurt Holidays
Hen Do Glamping Anglesey
Group Yurt Vacation

GRWPIAU

Mae Gwyliau Irt Môn yn le delfrydol i dreulio Dathliad Arbennig! Os ydych yn dathlu Penblwydd Priodas, Penblwydd Arbennig, Pen-wythnos ieir, Ymgasglu gyda'r teulu, ffrindiau neu'r ddau, gwnewch o'n ddathliad i'w gofio! Mae grwpiau yn cynnwys 12-24 o bobl. Os oes mwy yn eich Grwp, gwelwch fwy o fanylion isod.

Cynghorir chwi i archebu'n fuan ar gyfer Grwpiau. Mae pen wythnosau a gwyliau ysgol yn boblogaidd iawn.

Beth am ben-wythnos llawn antur? Edrychwch ar ein cynigion arbennig ar gyfer Grwpiau. Gallwn helpu gydag archebu gweithgareddau, tacsi ney fwyty ymlaen llaw.

Wrth archebu tair Iwrt gyda'i gilydd byddwch yn cael y camp I gyd I chi'ch hunain! Gallwn gysgu 15 yn yr Iwrts (5 ymhob un) a chyfanswm o 9 o bobl yn y 2 cytiau (5 a 4). Os oes mwy yn eich Grwp cewch godi pabell (£10) neu dod a charafan (£15) y noson.

Mae Gwyliau Iwrt Môn yn cynnig…

• Disgownt wrth archebu'r tair Iwrt gyda'i gilydd

• Gallwch archebu eich neges i gyrraedd o'ch blaen

• Gallwn drefnu tacsi ymlaen llaw os byddwch eisiau mynd allan

• Gallwn archebu lle mewn bwyty lleol

• Gallwn drefnu twb poeth pop up i'r Grwp

• Gostyngiad ar gael ar amrywiaeth o weithgareddau

• Gallwn archebu gweithgareddau ymlaen llaw

• Gallwn eich nol oddiwrth y tren neu'r awyren

• Gallwn archebu bws mini ar gyfer eich arhosiad

 

Anglesey Go Karting
Yurts Camping Anglesey
Anglesey Coatal Holidays

Disgowntiau Gweithgaredd Grwp

'Rydym yn cyd weithio gydag amrywiaeth o fusnesau lleol i gynnig gostyngiad i grwpiau o 12 neu fwy. Gallwch gymeryd mantais o 10% i ffwrdd wrth archebu unrhyw un o'r canlynol drwydda ni. Am £30, gallwn wneud y gwaith i chi!

Cartio Môn Karting – www.cartiomonkarting.co.uk – 10% i ffwrdd
Rib-Ride – www.ribride.co.uk - 10% i ffwrdd
Hurio Beic - www.cybi-bikes.co.uk – 10% i ffwrdd
Caiacio - www.seakayakinganglesey.co.uk - 10% i ffwrdd (sesiwn pen wythnos-grwp o 5)
Syrffio – www.pellennig.cym - 10% i ffwrdd
Coasteering - www.angleseyadventures.com – 10% i ffwrdd
Te Prynhawn - www.rhosboeth.co.uk – 10% i ffwrdd
Al Ddringo– www.facebook.com/Indy-Climbing-Wall – disgownt grwp ar gael
Twb Poeth–www.facebook.com/jestershottubhire - 10% i ffwrdd
Sandman Triathalon (Medi) – www.alwaysaimhighevents.com – 1 ymhob 10 am ddim
Spa – www.treysgawen-hall.co.uk/spa - 10% i ffwrdd
Taith Gerdded Arfordirolk - £10 pp

 

Ffurflen Archebu I Lawrlwytho

Os hoffech i ni archebu unrhyw un o'r uchod, lawrlwythwch y ffurflen isod, ei llenwi a'i e bostio atom. Fe wnawn ein gorau i drefnu popeth fel y dymunwch.

 

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online