YR IWRTS

Mae'r Iwrts wedi eu lleoli yn wynebu golygfeydd gwych arfordirol Gogledd Orllewin Môn. Yn 18 troedfedd o hyd maen't i gyd wedi eu haddurno'n syml a chyfoes. Mae pob un yn cysgu 5 person gyda gwely dwbl a thair futon s'yn trawsnewid i wlâu. Mae cadeiriau gardd a barbeciw ar gyfer bwyta allan ar eich cyfer ac os yw'r tywydd yn wael gallwch ymlacio'n braf o flaen y stôf goed! Mae digonedd o flancedi a chlustogau i wneud eich arhosiad yn gwbl gyffforddus a goleadau bach solar 'tylwyth teg' o'i chwmpas.

Ar y safle mae bloc cawodydd a thoiledau golau, modern o safon uchel gyda cyfleusterau i'r anabl. Mae mannau shafio ar gyfer y dynion a sychu gwallt ar gyfer y merched! Yr ochr arall mae'r gegin gyda llecyn braf i fwyta allan a mwynhau'r tywydd braf wrth werthfawrogi golygfa o'r mynyddoedd! Yn y gegin mae bwrdd mawr i ymgasglu o'i gwmpas a chornel gysurus i chwarae gemau bwrdd, darllen, ymlacio neu i gynllunio'ch diwrnod!

Peulan

Cybi

Maelog

Peulan Yurtbook it
Cwyfan Yurtbook it
Maelog Yurtbook it

 

 

 

Beth am archebu'r dair Iwrt gyda'u gilydd am ddisgownt grŵp. Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen Grwpiau.

Edrychwch allan am gynnigion arbennig ar ein tudalennau Twitter a Facebook drwy'r tymor.

 

GALLWCH WELD EIN GALERI LLUNIAU YMA »

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online