Anglesey YurtsLLEOLIAD

Dim ond 25 milltir yw Ynys hyfryd Môn o un pen i'r llall felly mae pob man o fewn cyrraedd cyfforddus i'r safle!

Cyfagos mae dau bentref ar gyfer siopio bwyd sydyn a chyfleus a'r archfarchnadoedd agosaf rhyw saith milltir i ffwrdd. Mae llawer o awgrymiadau ar gael ar gyfer bwytai lleol neu fwydydd parod. Mae gan dref farchnad Llangefni farchnad ar y sgwâr ar ddyddiau Iau a Sadwrn ac yno yn ogystal cewch ganolfan chwaraeon a phwll nofio a llawer mwy i'w gynnig.

Ar stepan eich drws mae dewis eang o draethau gorau Môn, y llwybr arfordirol a lonydd tawel gwledig i'w crwydro ynghŷd a cherdded caeau'r fferm gyda chaniatad. Gellir archebu beiciau'n lleol os dymunwch.

Dim ond tair milltir i ffwrdd mae pentref prydferth Rhosneigr lle gallwch wario'ch diwrnod ar y traeth, bwyta allan a gwneud ychydig o siopio!

Rydym yn hynod gyfleus os ydych ar eich ffordd i'r Iwerddon. Dim ond 20 munud i ffwrdd mae Porthladd Caergybi a gallwch hyd yn oed weld eich cwch o ddrws eich Iwrt!

 

 

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online