CYRRAEDD GWYLIAU IWRT MÔN

Mae Gwyliau Iwrt Môn wedi ei leoli dim ond 20 munud I ffwrdd o'r tir mawr ar yr ochr orllewinol o'r Ynys. 'Rydym lai nag awr a hanner o draffordd yr M6 (j20) a dinasoedd Caer a Lerpwl.

CYSYLLTU

Byddwn wrth ein bodd yn clywed gennych, os ydyw'n ymholiad cyn archebu neu adborth ar ol bod. Gallwch lenwi y ffurflen isod neu ffonio. 'Rydym yn anelu i ateb bob ymholiad mor fuan a phosib.

 

  • -
  • Reload
  • Should be Empty:

CYFARWYDDIADAU

Gyda Car

O'r tir mawr a'r bont cymerwch yr A55

Trowch oddiar J6

Ar y gylchfan gyntaf cymerwch y 3ydd allanfa

Ar yr ail gylchfan cymerwch yr allanfa gyntaf tuag at Rhostrehwfa/Gwalchmai A5

Teithiwch rhyw 6 milltir ac wedi arwydd Gwalchmai trowch I'r chwith.

Ewch drwy'r pentref a thros y drosffordd.

Ymhen milltir fe welwch arwydd Dothan ac fe wellwch yr Iwrts ar y dde!

SAT NAV: LL63 5YA

Gyda Tren

Cymerwch prif linell y Gogledd tuag at Caergybi a dod I lawr yn Ty Croes (stopio ar gais)

Rhyw ddwy filltir o'r orsaf rheilffordd mae'r camp.

Rydym yn hapus i nol rhywun o'r orsaf.

Gyda Awyren

Teithiau o Gaerdydd yn unig. Mae'r maes awyr rhyw wyth milltir o'r camp.

Rydym yn hapus I nol unrhyw un o'r maes awyr

 

 

 

 

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online